Nowy podatek od ogrzewania węglem lub gazem jest już pewny! Kto i od kiedy zapłaci w Polsce nowy podatek?

12/12/2023

Autor: Iza Tomaszewska

podatek za ogrzewanie gazem i węglem

W Polsce wprowadzony zostanie nowy podatek od ogrzewania gazem lub węglem. Opłatę będą musiały uiścić gospodarstwa domowe, które używają paliw kopalnych do ogrzewania. Powstaje on w kontekście systemu ETS 2 oraz opłat za emisję dwutlenku węgla, zatwierdzonych przez Unię Europejską. Od kiedy i ile trzeba będzie zapłacić?

Nowa ustawa dotycząca handlu emisjami (ETS 2) dla sektorów budownictwa i transportu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r., wprowadzane są zmiany do dyrektywy 2003/87/WE.

Czym jest system ETS?

Unia Europejska wdrożyła w 2005 roku System Handlu Emisjami (ETS), aby wesprzeć inicjatywy zmniejszające emisje CO2 i promować efektywność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Ten system, będący kluczowym elementem polityki klimatycznej UE, umożliwia handel uprawnieniami do emisji CO2, integrując koszt emisji w produkcji energii i wyrobów przemysłowych. Obecnie, wartość uprawnienia do emisji CO2 na tym rynku osiąga poziom 100 euro za tonę, co odzwierciedla jego znaczenie i wpływ na strategie ekologiczne.

Czym jest system ETS 2?

Rozszerzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), znane jako ETS 2, zaplanowane na 2027 rok, jest istotnym krokiem w europejskich działaniach na rzecz ograniczenia emisji CO2. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego z 2021 roku, podjętą w ramach prac nad pakietem legislacji „Fit for 55„, system ETS 2 będzie stopniowo obejmował nowe grupy emitentów.

Od 2027 roku ETS 2 ma objąć sektory transportu oraz budownictwa. To oznacza, że właściciele pojazdów spalinowych oraz budynków, które nie są zeroemisyjne, będą musieli ponosić opłaty za emisję CO2. Dotyczy to szczególnie budynków ogrzewanych za pomocą paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz. Ta zmiana ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych oraz stymulowanie przejścia na bardziej zrównoważone metody transportu i ogrzewania budynków.

Wprowadzenie ETS 2 jest krokiem w kierunku intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu i stanowi odpowiedź na rosnące wymagania w zakresie redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Od kiedy nowy podatek od ogrzewania?

Nowy podatek od ogrzewania gazem lub węglem zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 w ramach rozszerzonego systemu handlu emisjami – ETS 2. Ten system, wcześniej dotyczący przemysłu, zostanie rozszerzony na budynki, włączając w to również budynki mieszkalne, oraz transport drogowy. Związane z tym zmiany przewidują znaczący wzrost cen energii wytworzonej z paliw kopalnych, co przełoży się na wyższe opłaty dla użytkowników. Wspomina się o wprowadzeniu nowego podatku od ogrzewania gazem i węglem w związku z tymi regulacjami.

Ile będzie wynosić podatek za ogrzewania?

Nowy podatek od ogrzewania, który ma zostać wprowadzony w ramach systemu ETS 2, nie jest jeszcze dokładnie określony, ale wstępne szacunki mówią o 45 euro za tonę emisji CO2. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, emitującego około 5 – 7 ton CO2 rocznie, oznaczałoby to koszt rzędu 225 – 305 euro, czyli około 1000 – 1300 złotych na rok. W przypadku ogrzewania gazem, opłata ta może być nieco niższa, ale to zależy od rzeczywistej emisji CO2 przez dane gospodarstwo. System ETS 2 wpłynie również na ceny surowców energetycznych. Uprawnienia do emisji CO2 będą wliczane w cenę paliwa, co oznacza, że koszty ogrzewania gazem wzrosną, prawdopodobnie o około 20%. W przypadku węgla, który generuje więcej emisji CO2, wzrost cen może być jeszcze wyższy.

Warto zauważyć, że wysokość opłat za emisję CO2 w systemie ETS 2 będzie bezpośrednio wpływać na koszty energii potrzebnej do C.O i C.W.U., stymulując tym samym przejście na bardziej ekologiczne źródła energii ogrzewania. Celem tego systemu jest zwiększenie świadomości ekologicznej i promowanie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na modernizację i wymianę źródeł ogrzewania będzie wsparcie?

Rzeczywiście, Unia Europejska nie ogranicza się tylko do wprowadzenia opodatkowania emisji CO2 w ramach systemu ETS 2, ale równocześnie oferuje znaczące wsparcie finansowe na transformację energetyczną. Ta pomoc ma na celu umożliwienie gospodarstwom domowym i firmom na dostosowanie się do nowych regulacji oraz zmniejszenie ich wpływu na środowisko poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, przewidziano około 3,5 miliona euro na termomodernizację, co jest znaczącą sumą przeznaczoną na poprawę efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, do dyspozycji są również środki krajowe, w tym znaczne kwoty z programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, które mają wspierać realizację celów związanych z ograniczeniem emisji i poprawą jakości powietrza.

Dzięki tym funduszom, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wymianę starych, nieefektywnych systemów ogrzewania na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Tym samym, mogą uniknąć lub znacząco zmniejszyć koszty związane z nowym podatkiem od emisji CO2, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Podsumowując, system ETS 2, mimo że wprowadza nowe obciążenia finansowe dla emitentów CO2, jest równoważony przez znaczne wsparcie finansowe, które ma ułatwić przejście na bardziej zrównoważone i ekologiczne źródła energii.

Program Czyste Powietrze 2023

Mój Prąd 5.0 – Dotacja na Energiczną Przyszłość z Magazynem Ciepła i Systemem HEMS

Program Ciepłe Mieszkanie

Po co stosować zbiorniki akumulacyjne?

Ostatnio dodane
Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak różni się od programu "Czyste Powietrze"? Program "Ciepłe Mieszkanie" to...

Inne ciekawe artykuły…

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *