Idealne Połączenie Bufora Ciepła i Pompy Ciepła

Połączenie bufora ciepła NOEL i pompy ciepła zapewnia bardziej wydajne i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej, co prowadzi do niższych rachunków za ogrzewanie i bardziej zrównoważonego zużycia energii. Co najważniejsze wydłuży żywotność pompy ciepła.
pompa-bufor

Schematy Połączenia Buforów Ciepła i Pomp Ciepła

Poniższe schematy są uproszczone i nie zastępują projektu instalacji.
Stanowią jedynie pomocnicze opracowanie koncepcyjne, pomocne w opracowaniu projektu. Na schematach nie przedstawiono niezbędnych elementów zabezpieczających i regulacyjnych. Zabezpieczenia należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie urządzeń grzewczych i armatury, należy wykonać według zaleceń producentów tych urządzeń. Średnice przewodów, zastosowanej armatury jak i sposób ich podłączeń dostosować do wymaganych przepływów medium grzewczego podanego w instrukcji. Jeśli potrzebujesz pomocy jak podłączyć zbiornik Noel skontaktuj się z naszym działem technicznym

Schemat podłączenia pompy ciepła i grzejników

schemat pompagrzejniki 1

Schemat podłączenia pompy ciepła, kolektorów słonecznych i grzejników

schemat pompakolektorygrzejniki 1

Schemat podłączenia pompy ciepła z panelami słonecznymi i modułem MPPT

schemat pompaPVpodlogowkazba 1 1

Schemat podłączenia pompy ciepła z kolektorami słonecznymi

schemat pompakolektorypodlogowkazba 1 1

Schemat podłączenia pompy ciepła z grzałka.

schemat pompagrzalkapodlogowkazba 1

Schemat podłączenia pompy ciepła z kolektorami słonecznymi z dodatkowym zbiornikiem akumulacyjnym i grzałka.

schemat pompapvpodlogowkazba 1

Bufor Ciepła Noel Rozwiązaniem na Problemy Instalacji Pompy Ciepła

Chociaż pompy ciepła są ogólnie efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem do pozyskiwania ciepła do celów grzewczych, istnieją pewne wady, które mogą wymagać użycia bufora ciepła w instalacji.
Oto kilka problemów które mogą zostać wyeliminowane dzięki zastosowaniu bufora z instalacją NOEL:

 • niemożność natychmiastowego dostarczenia ciepła w pełnym zakresie mocy – pompy ciepła, zwłaszcza te o niższej mocy, mogą nie być w stanie dostarczyć wystarczającej ilości ciepła w okresach o wysokim zapotrzebowaniu, takich jak nagłe ochłodzenie pogody lub potrzeba szybkiego podgrzania dużej objętości ciepłej wody użytkowej,
 • konieczność ograniczania cykli włączania/wyłączania pompy ciepła – częste włączanie i wyłączanie pompy ciepła może wpływać na jej efektywność i trwałość,
 • ograniczenia związane z czasem pozyskiwania energii elektrycznej – w przypadku pomp ciepła, koszt pozyskania energii może być uzależniony od czasu rzeczywistego, który różni się w zależności od pory dnia i pory roku, aktualnej pogody czy wilgoci powietrza,
 • odpowiednie skalowanie pompy ciepła do zapotrzebowania na ciepło – pompy ciepła powinny być odpowiednio skalowane do zapotrzebowania na ciepło budynku, aby działać efektywnie. W przypadku niewłaściwego skalowania (co się bardzo często zdarza), pompa ciepła może nie spełnić oczekiwań dotyczących wydajności,
 • wahania temperatury – pompy ciepła, zwłaszcza te działające na niskich temperaturach, mogą generować ciepło o niestabilnej temperaturze. To może prowadzić do wahania temperatury wewnątrz budynku, co może być niekomfortowe dla mieszkańców.
 • zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową – standardowe zbiorniki oferowane do pomp ciepła nie są wydajne przez co w zimie może się okazać że ogrzewanie nie działa ponieważ pompa ciepła w tym czasie próbuje sprostać zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową,
 • awaria pompy ciepła – w przypadku awarii pompy ciepła budynek i domownicy często są pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a oczekiwanie na części zamienne może trwać 2 tygodnie lub więcej,

Rozwiązaniem na problemy związane z instalacjami z pompą ciepła są instalacje z buforem ciepła Noel. Wysoka sprawność urządzenia zapewnia bardzo dobrą wydajność całego systemu, co pozwala na oszczędności podczas eksploatacji. Dzięki jednemu urządzeniu – buforowi firmy Noel i odpowiednio zaprojektowanej instalacji można uzyskać niewiarygodnie wydajne instalacje c.o. i c.w.u.
Co zyskujesz z z instalacjami bufora ciepła Noel i pompami ciepła?

 • optymalizacja pracy pompy ciepła – bufor ciepła Noel pozwala na gromadzenie ciepła wygenerowanego przez pompę ciepła w okresach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło, dzięki wydajnej izolacji i odpowiedniemu zwiększeniu zładu wody w instalacji pozwala na bardziej efektywne zarządzanie pracą pompy ciepła, zmniejszenie liczby cykli włączania/wyłączania i zwiększenie jej żywotności nawet o kilka lat,
 • eliminacja wahania temperatury – bufor ciepła Noel pozwala na magazynowanie ciepła o stabilnej temperaturze, które może być stopniowo uwalniane do budynku, eliminując tym samym wahania temperatury wewnątrz budynku. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się większym komfortem cieplnym.,
 • możliwość magazynowania ciepła z innych źródeł – bufor ciepła Noel może być wykorzystywany nie tylko do magazynowania ciepła generowanego przez pompę ciepła, ale także z innych źródeł, takich jak panele słoneczne (off-grid, in-grid), kolrktory słoneczne (instalacje solar) czy kotły na paliwa stałe lub kominki z płaszczem wodnym. Dzięki temu można zwiększyć samodzielność energetyczną budynku i wykorzystać różne źródła ciepła w bardziej efektywny sposób,
 • zwiększenie dostępności ciepłej wody użytkowej – bufor ciepła Noel to najbardziej wydajne urządzenie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na rynku. Już przy temperaturze w zbiorniku 50 stopni C otrzymujesz w kranie 45 stopni C. Może to być szczególnie istotne w okresach o zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową, np. rano czy wieczorem,
 • awaria pompy ciepła bez ograniczenia dla C.O. i C.W.U. – bufor ciepła Noel może również służyć jako zabezpieczenie w przypadku awarii pompy ciepła. Gdy pompa ciepła jest wyłączona z powodu awarii, bufor ciepła może nadal korzystać z innego źródła ciepła, co pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w budynku podczas napraw lub oczekiwania na części zamienne.

Połącz Pompę Ciepła i Bufor Ciepła

Dowiedz się więcej o naszych systemach grzewczych i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, oraz usprawnić twoją instalację C.O. i C.W.U.