Bufor Ciepła z Kotłem na Paliwa Stałe

Połączenie kotła na paliwa stałe i bufora ciepła NOEL zapewnia bezpieczną i prawidłową pracę Twojego urządzenia, jak i instalacji centralnego ogrzewania ( grzejniki, ogrzewanie podłogowe). Magazynuje nadwyżki ciepła, reguluje temperaturę w instalacji c.o. i c.w.u. i zmniejsza częstotliwość obsługi kotła.

Bufory ciepła kompatybilne z kotłami na paliwa stałe.

Większość producentów kotłów stałopalnych w swoich instrukcjach zaleca, wręcz nakazuje:

  • aby temperatura eksploatacyjna wody w kotle wahała się w zakresie 80-90ºC;
  • zapewnienie minimalnej temperatury wody powracającej do kotła 55-65ºC;
  • niedopuszczenie do trwałej eksploatacji kotła w zakresie wydajności poniżej 40%, czyli w niskiej temperaturze (są to pozorne oszczędności).

Dzięki zastosowaniu bufora ciepła NOEL, możemy utrzymywać ciągłą temperaturę pracy kotła na poziomie 70, 80 nawet 90ºC, przez co paliwo jest lepiej spalane. W tych warunkach kocioł jest bardziej wydajny, maksymalnie sprawny, a jego żywotność wielokrotnie dłuższa. Nie zachodzi zjawisko zaklejania się płomienic ani komina, tak jak to występuje w niskiej temperaturze pracy (np. 40ºC na kotle).

Ekonomicznie z buforem ciepła – nawet 40% mniej opału i stała temperatura w instalacji.

Bufor ciepła pracując w połączeniu z kotłem na paliwo stałe akumuluje energię cieplną oraz nadwyżki ciepła. Kiedy temperatura w buforze i na kotle jest równa (np. 80ºC), kocioł przestaje pracować, przechodząc w tryb oszczędzania energii, aż do momentu, gdy temperatura w buforze spadnie poniżej zadanej wartości. Gdy jest potrzeba ogrzania budynku lub na potrzeby C.W.U. – jeżeli zastosujemy zbiornik z wężownicą, wtedy ciepło pobierane jest z bufora.

Reguluje temperaturę w systemach C.O. i C.W.U. W momencie wyłączenia prądu lub awarii pompy zapobiega zagotowaniu się wody w kotle (przegrzaniu urządzenia). Ma możliwość dystrybucji ciepła na kilka obwodów c.o., zapewnienie stałej temperatury i utrzymania pożądanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Dzięki zastosowaniu bufora ciepła NOEL, kotły stałopalne spalają średnio o 30-40% mniej opału, co pozwala na oszczędność kosztów opału i czasu na częstą obsługę.

Należy pamiętać o bezpieczeństwie instalacji grzewczej z kotłem na paliwo stałe i odpowiednim dobraniu pojemności bufora do mocy kotła.

Napisz do nas, dobierzemy odpowiedni model bufora z wężownicą do ciepłej wody do Twojego kotła na paliwo stałe.

Schematy połączenia bufora ciepła i kotła na paliwa stałe.

Schemat podłączenia kotła na paliwo stałe

Schemat podłączenia kotła na paliwa stałe oraz kolektorów słonecznych

Schemat podłączenia kotła na paliwo stałe oraz kolektorów słonecznych

Powyższe schematy są uproszczone i nie zastępują projektu instalacji.
Stanowią jedynie pomocnicze opracowanie koncepcyjne, pomocne w opracowaniu projektu. Na schematach nie przedstawiono niezbędnych elementów zabezpieczających i regulacyjnych. Zabezpieczenia należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie urządzeń grzewczych i armatury, należy wykonać według zaleceń producentów tych urządzeń. Średnice przewodów, zastosowanej armatury jak i sposób ich podłączeń dostosować do wymaganych przepływów medium grzewczego podanego w instrukcji. Jeśli potrzebujesz pomocy jak podłączyć zbiornik Noel skontaktuj się z naszym działem technicznym