Program „Czyste Powietrze” w 2024

04/03/2024

Autor: Iza Tomaszewska

Rozpoczęcie nowej edycji programu „Czyste Powietrze” w styczniu 2023 roku zwiastowało szereg nowych możliwości dla mieszkańców Polski, szczególnie w dziedzinie termomodernizacji i ekologicznych rozwiązań ogrzewania domów. Ten program, od lat uznawany za jedną z najważniejszych inicjatyw ekologicznych w kraju, zyskał uznanie za swoje znaczące wkłady w redukcję smogu i poprawę jakości powietrza. Z każdą kolejną edycją, „Czyste Powietrze” nieustannie ewoluuje, wprowadzając nowe zasady i możliwości finansowania, co skutkuje wzrostem zainteresowania i zaangażowania wśród Polaków. W związku z tym, pojawia się wiele pytań dotyczących tego, jak program będzie wyglądał w roku 2024: jakie nowe zmiany zostaną wprowadzone, kto będzie mógł ubiegać się o dotacje na termomodernizację oraz wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, a także od kiedy dokładnie będzie można składać wnioski o dofinansowanie. W dalszej części artykułu omówimy najnowszą odsłonę programu „Czyste Powietrze”.

Kiedy kończy się program Czyste Powietrze?

Kluczowym pytaniem dla wielu zainteresowanych programem „Czyste Powietrze” jest, do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie i jak długo program będzie trwał. Okazuje się, że jego kontynuacja jest zapewniona aż do końca 2029 roku, co stanowi znaczącą perspektywę dla osób planujących inwestycje w ekologiczne rozwiązania ogrzewania oraz termomodernizację swoich domów. Z punktu widzenia budżetu i logistyki, realizacja projektów musi zostać zakończona najpóźniej do 30 czerwca 2029 roku, co daje beneficjentom solidny margines czasu na zaplanowanie i wykonanie niezbędnych prac. Co więcej, proces podpisywania umów o dofinansowanie będzie możliwy do końca grudnia 2027 roku, co jest ważną informacją dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców.

Biorąc pod uwagę finansowanie, program „Czyste Powietrze” w roku 2024 będzie dysponował imponującym budżetem w wysokości 5,4 miliarda złotych, co jest sygnałem jasnym od rządu o silnym wsparciu dla inicjatyw proekologicznych i zwiększania efektywności energetycznej polskich domów. Ta suma świadczy o znacznym zaangażowaniu w walkę ze smogiem i podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości powietrza w Polsce. Takie informacje są niezwykle cenne i aktualne, jednak warto pamiętać, że wszystkie dane mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się śledzenie bieżących aktualizacji w oficjalnych źródłach i na stronach dedykowanych programowi.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze”, zainicjowany przez rząd, to inicjatywa o fundamentalnym znaczeniu, mająca na celu znaczącą poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez szeroko zakrojone działania na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Skoncentrowany na modernizacji systemów grzewczych oraz podnoszeniu efektywności energetycznej w polskich domach jednorodzinnych, ten program ambitnie łączy ochronę środowiska z ekonomicznymi korzyściami dla jego uczestników. Dzięki finansowemu wsparciu na wymianę przestarzałych pieców i kotłów na paliwo stałe, program stawia na innowacyjne, niskoemisyjne lub całkowicie bezemisyjne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, kotły elektryczne czy systemy oparte na foliach grzewczych, a także na kompleksową termomodernizację – od audytu energetycznego, przez docieplenie budynku, po wymianę stolarki okiennej i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dla kogo dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do szerokiej grupy beneficjentów, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych i którzy mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Program adresowany jest do osób planujących:

 1. Wymianę Źródła Ciepła:
  • Na rozwiązania mniej emisyjne lub zeroemisyjne, takie jak nowoczesne kotłownie hybrydowe, pompy ciepła, kotły elektryczne, kotły zgazowujące drewno, czy inne innowacyjne formy ogrzewania elektrycznego. Celem jest zastąpienie przestarzałych, nieefektywnych systemów grzewczych, które znacząco przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.
 2. Prace Termomodernizacyjne:
  • Obejmujące audyt energetyczny, który pozwala na dokładną ocenę stanu energetycznego budynku oraz identyfikację najbardziej efektywnych sposobów na jego poprawę.
  • Docieplenie budynku, w tym izolację ścian, dachu, podłogi, czy fundamentów, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze straty ciepła i niższe rachunki za ogrzewanie.
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, bardziej szczelne i energooszczędne modele, które zapewniają lepszą izolację termiczną.
 3. Instalację Mikroinstalacji Fotowoltaicznej:
  • Z przeznaczeniem na autokonsumpcję wytwarzanej energii elektrycznej, co umożliwia produkcję zielonej energii bezpośrednio w gospodarstwie domowym i zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców energii.

Program „Czyste Powietrze” ma na celu nie tylko przyczynienie się do redukcji emisji szkodliwych gazów i poprawy stanu środowiska naturalnego, ale również oferuje właścicielom domów możliwość przygotowania się do przyszłych zmian w regulacjach prawnych, które będą promować i wymagać stosowania ekologicznych źródeł ciepła. Dodatkowo, inwestycje w termomodernizację i ekologiczne systemy ogrzewania przynoszą bezpośrednie korzyści finansowe poprzez obniżenie kosztów utrzymania domu oraz zwiększenie jego wartości rynkowej i klasy energetycznej.

Hybrydowy Kocioł Elektryczny + Fotowoltaika + Kocioł Zgazowujący Drewno + HEMS = DOTACJA Czyste Powietrze do 49300zł

Od kiedy startuje program Czyste Powietrze 2024?

Uruchomienie nowej edycji programu planowane na początek 2024 roku stanowi kolejną okazję dla właścicieli domów na skorzystanie z finansowego wsparcia na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ekologiczność ich nieruchomości. Proces aplikacyjny został zaprojektowany w sposób maksymalnie uproszczony i dostępny online, co ułatwia dostęp do programu i przyspiesza proces uzyskania dofinansowania.

Na co jest dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” w edycji na rok 2024 utrzymuje swoje założenia oraz oferuje stabilność w zakresie dofinansowań, co jest kontynuacją dobrze przyjętych przez uczestników zasad. Maksymalna kwota dotacji, ustalona na poziomie 135 tysięcy złotych, pokrywa zarówno termomodernizację, instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i wymianę systemów ogrzewania w domach jednorodzinnych, które bazują na paliwie stałym. Tym samym, program zapewnia wsparcie finansowe na szeroki wachlarz działań modernizacyjnych, obejmujących:

 1. Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła – dotacje umożliwiają usunięcie przestarzałych systemów ogrzewania, co jest pierwszym krokiem do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.
 2. Wymianę kotła – wsparcie na zakup nowoczesnych i bardziej ekologicznych źródeł ciepła, które znacząco przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń powietrza.
 3. Ocieplenie budynku – dofinansowanie obejmuje kompleksowe prace izolacyjne, takie jak docieplenie stropodachu, elewacji, przegród budowlanych, a także izolacja piwnicy, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie strat ciepła.
 4. Wymianę okien, drzwi i bram garażowych – inwestycje w nową stolarkę otworową zwiększającą szczelność budynku i poprawiającą jego bilans energetyczny.
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) – systemy te zapewniają nie tylko lepszą jakość powietrza wewnątrz, ale także pozwalają na dodatkowe oszczędności energii.
 6. Podłączenie do sieci ciepłowniczej – alternatywa dla indywidualnych źródeł ciepła, umożliwiająca korzystanie z zewnętrznych, często bardziej ekologicznych rozwiązań.
 7. Nowa instalacja CO i CWU – modernizacja systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mająca na celu zwiększenie ich efektywności.
 8. Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i ekspertyzy – fundament planowania termomodernizacji, umożliwiający optymalne wykorzystanie dostępnych środków dofinansowania.
 9. Dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne – wsparcie na instalacje solarnych paneli fotowoltaicznych, które generują zieloną energię i zmniejszają zależność od konwencjonalnych źródeł energii.

Program nie ogranicza się tylko do powyższych działań, ale również oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak możliwość uzyskania 50% dotacji na prefinansowanie inwestycji, co jest istotnym ułatwieniem i przyspiesza realizację projektów termomodernizacyjnych. Dzięki temu, beneficjenci mogą rozpocząć prace remontowe bez konieczności angażowania własnych środków finansowych na wstępie, co dodatkowo motywuje do podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej swoich domów.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze 2024?

W ramach nadchodzącej edycji 2024 programu „Czyste Powietrze”, wprowadzone zostaną znaczące zmiany dotyczące kryteriów kwalifikowalności urządzeń grzewczych, co stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania wobec efektywności energetycznej i ekologiczności systemów ogrzewania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zobowiązuje się do wprowadzenia szczegółowego planu weryfikacji użytkowych parametrów urządzeń takich jak pompy ciepła czy kotły na pellet, co ma na celu podniesienie standardów efektywności i redukcji emisji szkodliwych substancji.

Rewolucyjna zmiana polega na tym, że same parametry emisyjne urządzeń grzewczych nie będą już jedynym kryterium dla przyznania dofinansowania. Zgodnie z nowymi regulacjami, dofinansowanie zostanie ograniczone wyłącznie do urządzeń i materiałów, które znajdą się na specjalnie przygotowanej liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM (Zalecane Urządzenia i Materiały https://lista-zum.ios.edu.pl/index.aspx), dostępnej na oficjalnej stronie internetowej. Taka lista ma za zadanie ułatwić wnioskodawcom wybór rozwiązań, które nie tylko są ekologiczne, ale także efektywne energetycznie, zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi.

Lista ZUM została stworzona w ścisłej współpracy z producentami, którzy zobowiązani są do rejestracji swoich produktów, potwierdzając ich zgodność z aktualnymi normami środowiskowymi i efektywnościowymi. Dzięki temu beneficjenci programu mogą mieć pewność, że inwestują w technologie, które przyniosą oczekiwane korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla efektywności energetycznej ich domów, unikając ryzyka alokacji środków na rozwiązania, które nie spełniają wymogów programu.

Warto podkreślić, że lista ZUM będzie na bieżąco aktualizowana o nowe produkty, co stanowi zachętę dla producentów do ciągłego doskonalenia swoich technologii w duchu ekologii i efektywności energetycznej. W związku z tym, zaleca się potencjalnym beneficjentom regularne sprawdzanie listy przed dokonaniem ostatecznego wyboru urządzeń i materiałów na realizację swoich projektów termomodernizacyjnych. Dzięki temu systemowi, program „Czyste Powietrze” staje się jeszcze bardziej elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, promując jednocześnie rozwój i implementację najnowszych technologii na rzecz czystszego powietrza.

Jakie są progi dofinansowania z programu Czyste Powietrze 2024?

Program „Czyste Powietrze” w 2024 roku posiada zróżnicowane poziomy dofinansowania, zależne od dochodów wnioskodawców, co pozwala na dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych uczestników. Oto szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i kwot, które można uzyskać w ramach programu:

Podział Dofinansowania na Poziomy

1. Podstawowy Poziom Dofinansowania

 • Dla kogo? Dla wnioskodawców z rocznym dochodem nieprzekraczającym 135 000 zł, z uwzględnieniem wszystkich odliczeń i dochodów nieopodatkowanych.
 • Kwota: Do 66 000 zł na całościową termomodernizację i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej, oraz wymianę systemu grzewczego na pompę ciepła. W przypadku innych form ogrzewania niż pompa ciepła, kwota dofinansowania może wynosić do 56 000 zł.

2. Podwyższony Poziom Dofinansowania

 • Dla kogo? Dla osób, których średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł miesięcznie, lub dla osób żyjących samotnie z dochodem nie przekraczającym 2651 zł miesięcznie.
 • Kwota: Do 99 000 zł na szeroko zakrojone działania termomodernizacyjne, włączając wymianę na pompę ciepła, lub do 81 000 zł przy wyborze innych systemów grzewczych.

3. Najwyższy Poziom Dofinansowania

 • Dla kogo? Skierowany do najbardziej potrzebujących, tj. osób z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1050 zł, lub osób żyjących samotnie z dochodem nie przekraczającym 1526 zł. Dotyczy również osób uprawnionych do zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych.
 • Kwota: Maksymalnie 135 000 zł na kompleksowe działania termomodernizacyjne, w tym wymianę systemu grzewczego na pompę ciepła, lub do 115 000 zł przy wyborze innych rozwiązań grzewczych.

Warunki Uczestnictwa

 • Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na którą składa wniosek.

Kalkulacja Wartości Dofinansowania

Poniżej dane w tabelach ze strony https://czystepowietrze.gov.pl/

Część I: tabela dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania
Rodzaj przedsięwzięciaPrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy
Część II: tabela dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania
Rodzaj przedsięwzięciaPrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł, (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotycz
Część III: tabela dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania
Rodzaj przedsięwzięciaPrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Podstawowy poziom dofinansowania
łącznie do 66 000 zł
Popdwyższony poziom dofinansowania
łącznie do 99 000 zł
Najwyższy poziom dofinansowania
łącznie do 135 000 zł
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV
NAZWA KOSZTUMaksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny100%1 200100%1 200100%1 200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem55%12 20080%17 800100%22 200
Pompa ciepła powietrze/woda40%12 60070%22 000100%31 500
Pompa ciepła powietrze/woda
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%19 40080%28 100100%35 200
Pompa ciepła powietrze/powietrze40%4 40070%7 800100%11 100
Gruntowa pompa ciepła
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%28 00080%40 700100%50 900
Kocioł gazowy kondensacyjny40%6 10070%10 700100%15 300
Kotłownia gazowa45%8 30070%13 900100%18 500
Kocioł olejowy kondensacyjny40%7 40070%13 000100%18 500
Kocioł zgazowujący drewno40%6 60070%11 700100%16 700
Kocioł zgazowujący drewno
(podwyższony standard)
45%9 00070%14 300100%20 400
Kocioł na pellet drzewny40%5 60070%9 700100%13 900
Kocioł na pellet drzewny
(podwyższony standard)
45%9 10070%14 300100%20 400
Ogrzewanie elektryczne40%5 60070%9 700100%13 900
Instalacja c.o. i c.w.u.40%8 10070%14 300100%20 400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40%6 70070%11 700100%16 700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40%6 00070%9 000100%15 000

Program „Czyste Powietrze” oferuje szeroki zakres wsparcia finansowego, umożliwiając właścicielom domów jednorodzinnych realizację inwestycji, które przyczynią się nie tylko do poprawy efektywności energetycznej ich nieruchomości, ale także do znacznego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi warunkami programu i skorzystania z dostępnych form wsparcia, aby wspólnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. https://czystepowietrze.gov.pl/

Zyskaj nawet 49300 zł dofinansowania!

Program Czyste Powietrze umożliwia dofinansowanie najbardziej ekonomicznego zestawu ogrzewania C.O. i C.W.U.

Ostatnio dodane
Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak różni się od programu "Czyste Powietrze"? Program "Ciepłe Mieszkanie" to...

Inne ciekawe artykuły…

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak różni się od programu "Czyste Powietrze"? Program "Ciepłe Mieszkanie" to...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *