Program Ciepłe Mieszkanie

24/07/2023

Autor: Iza Tomaszewska

cieple mieszkanie

Czym jest program „Ciepłe Mieszkanie” i jak różni się od programu „Czyste Powietrze”?

Program „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie projektu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach wielorodzinnych. Różnica między nimi polega na tym, że „Czyste Powietrze” skupia się w głównej mierze na domach jednorodzinnych, a „Ciepłe Mieszkanie” skierowane jest do właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Do kogo skierowany jest program „Ciepłe Mieszkanie”?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Wnioski o dofinansowanie składane są przez gminy, które następnie prowadzą nabór dla mieszkańców.

Kto nie będzie mógł wziąć udziału w programie? Osoby najmujące lokale komunalne nie będą mogły wziąć udziału w programie, ponieważ nie mają statusu właściciela lub współwłaściciela, który jest wymagany do otrzymania dofinansowania.

Co obejmuje dofinansowanie w ramach programu?

Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły elektryczne, pompy ciepła, kotły na pellet drzewny, kotły gazowe kondensacyjne oraz ogrzewanie elektryczne. Ponadto dotyczy podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, wymiany okien i drzwi, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej. Dofinansowanie może również objąć dokumentację projektową.

Jakie są poziomy dofinansowania w programie „Ciepłe Mieszkanie”?

Program oferuje różne poziomy dofinansowania, w zależności od stopnia zanieczyszczenia gminy i wysokości dochodu osób wnioskujących.

Kto może ubiegać się o poziom podstawowy dofinansowania?

Osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 120 000 zł, mogą ubiegać się o poziom podstawowy dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla kogo przeznaczony jest poziom rozszerzony dofinansowania?

Poziom rozszerzony dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza określonych kwot. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal w budynku wielorodzinnym na obszarze zanieczyszczonej gminy.

Jakie są terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Nabór wniosków odbywa się w dwóch terminach: pierwszy trwał do 31.12.2022 roku, a drugi został uruchomiony do 31.12.2023 roku w zależności od wyczerpania środków w ramach funduszu.

Czy istnieje ryzyko szybkiego wyczerpania środków przeznaczonych na program „Ciepłe Mieszkanie”?

Tak, pomimo wysokiego budżetu programu w wysokości 1,4 miliarda złotych, istnieje ryzyko szybkiego wyczerpania środków ze względu na dużą liczbę chętnych na udział w programie.

Ostatnio dodane

Inne ciekawe artykuły…

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *